Soddgarw
This was my entry for the 2020 Urdd competition to illustrate a book written by Manon Steffan Ros. 
Dyma fy nghynnig ar gyfer cystadleuaeth Urdd 2020 i ddarlunio llyfr a ysgrifennwyd gan Manon Steffan Ros.
Finished Soddgarw spread
Finished Soddgarw spread
Rough spread design
Rough spread design
Another finished Soddgarw spread
Another finished Soddgarw spread
Back cover of the book
Back cover of the book
Second main character design
Second main character design
Soddgarw character design
Soddgarw character design
Back to Top