Holly Tamara is a Cardiff based bilingual Illustrator who focuses mainly on bright coloured illustration and pattern designs. She enjoys working on editorials which have a common theme of mindfulness, happiness and self care. She is inspired by the environment, and her experiences while traveling. She enjoys creating perfectly imperfect illustrations. Her work is mainly digital, she often uses Procreate on her Ipad where she has hand picked colour palettes which remain consistent with her work as well as her own hand made fonts. She also has experience painting murals and sometimes enjoys taking a step back and painting in an abstract style with acrylic paints.
Mae Holly Tamara yn ddarlunydd dwyieithog wedi'i leoli yng Nghaerdydd sy'n canolbwyntio'n bennaf ar ddarluniau lliw llachar a dyluniadau patrwm. Mae hi'n mwynhau gweithio ar olygyddion sydd â thema gyffredin o ymwybyddiaeth ofalgar, hapusrwydd a hunanofal. Mae hi'n cael ei hysbrydoli gan yr amgylchedd, a'i phrofiadau wrth deithio. Mae ei waith yn ddigidol yn bennaf, mae hi'n aml yn defnyddio Procreate ar ei Ipad lle mae ganddi baletau lliw a ddewiswyd â llaw sy'n parhau'n gyson â'i gwaith yn ogystal â'i ffontiau mae wedi'i ei greu gan llaw. Mae Holly hefyd yn cael profiad gyda paentio murluniau a mae'n hoff o cymryd cam yn ôl o waith i paentio mewn arddull haniaethol gyda phaent acrylig.
Back to Top